Osvedčenia

Od NBÚ pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 26 ods.1 zákona č.215/2004 Z.z.

Manažérske systémy

AD ACTA SR, s. r. o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ISO 9001:2008.

Hľadáte spoľahlivého dodávateľa služieb ?