Referencie

S radosťou pomáhame viacerým

Hrdo prezentujeme spoluprácu s mnohými významnými firmami po celom Slovensku

Naša spoločnosť svojimi službami reaguje na aktuálne potreby obchodných spoločností, štátnej správy, verejnej správy, samosprávy a ostatných organizácií vysporiadať sa s problémom zabezpečenia vyraďovacieho konania, usporiadania registratúrneho strediska a spoľahlivej úschovy registratúrnych záznamov, ktorým neuplynula lehota uloženia a služieb s tým spojených.

AD ACTA SR, s. r. o. využíva priestory vybavené mobilným regálovým systémom, monitorované bezpečnostnými kamerami, chránené elektronickým zabezpečovacím zariadení a hlásičmi požiaru.

 • Autoškola Mercury, s. r. o., Bratislava (okres Bratislava)
 • Hydropump, s. r. o., Bratislava (okres Bratislava)
 • K – výroba, spol. s r. o., Bratislava (okres Bratislava)
 • NLB Factor, a. s. v likvidácii, Bratislava (okres Bratislava)
 • Panasonic Slovakia, s. r. o., Bratislava (okres Bratislava)
 • PD Nová Dedina (okres Senec)
 • RD Reca (okres Senec)
 • Slovenská komora zubných lekárov, Bratislava (okres Bratislava)
 • Slovenská lekárnická komora, Bratislava (okres Bratislava)
 • Smrečina Hofatex, a. s., Bratislava (okres Bratislava)
 • Stavebná obnova Bratislava (okres Bratislava)
 • Vojenské lesy a majetky SR, š. p. o. z. Malacky (okres Malacky)
 • ZŠ, Veternicová 20, Bratislava (okres Bratislava)
 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava (okres Bratislava)
 • Spojená škola, Malacky (okres Malacky)
 • Recyklačný fond, Bratislava (okres Bratislava)
 • Centrum voľného času, Malacky (okres Malacky)
 • Anton Polesňák – MOTOSTAR, Radošovce (okres Skalica)
 • Dräger Slovensko, s. r. o., Piešťany (okres Piešťany)
 • Elektronika Slovensko, a. s., Trnava (okres Trnava)
 • ER&P elektro, s. r. o., Sereď (okres Galanta)
 • Introplast, a. s., Senica (okres Senica)
 • MŠ, 8. mája, Piešťany (okres Piešťany)
 • MŠ, Ružová, Piešťany (okres Piešťany)
 • MŠ, Scherera, Piešťany (okres Piešťany)
 • MŠ, Staničná, Piešťany (okres Piešťany)
 • MŠ, Valová, Piešťany (okres Piešťany)
 • ZŠ s MŠ, Cerová (okres Senica)
 • Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora, Trnava (okres Trnava)
 • Materská škola, Vrbové (okres Piešťany)
 • Základná škola, Vrbové (okres Piešťany)
 • Antes B+M, s. r. o., Trenčín (okres Trenčín)
 • CSS – Domov Javorina, Bzince (okres Nové Mesto nad Váhom)
 • GEOMONTA, s. r. o., Prievidza (okres Prievidza)
 • Grom, s. r. o., Poluvsie (okres Prievidza)
 • M+V, s. r. o., Partizánske (okres Partizánske)
 • Metod Vážan, obch.-stav. firma  METOP, Prievidza (okres Prievidza)
 • MUDr. Ľudovít Tínes, Nitrianske Rudno (okres Prievidza)
 • MUDr. Ladislav Trška, Bánovce nad Bebravou (okres Bánovce nad Bebravou)
 • MUDr. Pavol Pastierik, Bánovce nad Bebravou (okres Bánovce nad Bebravou)
 • MUDr. Viera Pastieriková, Bánovce nad Bebravou (okres Bánovce nad Bebravou)
 • NTV-Technik, s. r. o., Ilava (okres Ilava)
 • Obecný úrad Beckov (okres Nové Mesto nad Váhom)
 • R.O.P. car, s. r. o., Prievidza (okres Prievidza)
 • Stappert Slovensko, a. s., Nováky (okres Prievidza)
 • Stavmat, Dušan Bohňa, Prievidza (okres Prievidza)
 • Technic Development Slovakia, s. r. o., Prievidza (okres Prievidza)
 • TRW Steering Systems Slovakia, s.r.o., Nové Mesto n. Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom)
 • YAZAKI SLOVAKIA, spol. s r. o. „v likvidácii“, Prievidza (okres Prievidza)
 • Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou (okres Prievidza)
 • Základná škola, Nitrianske Rudno (okres Prievidza)
 • Zornica Mode, s. r. o., Bánovce nad Bebravou (okres Bánovce nad Bebravou)
 • Zornica Banko Fashion, a. s., Bánovce – 6 závodov (okres Bánovce nad Bebravou)
 • Obec Omšenie (okres Trenčín)
 • Obec Lazany (okres Prievidza)
 • Obec Cígeľ (okres Prievidza)
 • VEGUM a. s., Dolné Vestenice (okres Prievidza)
 • „BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo (okres Nové Zámky)
 • Brantner Nové Zámky, s. r. o. (okres Nové Zámky)
 • CastaInvest Slovakia, s. r. o., Nitra (okres Nitra)
 • Credat, s. r. o., Kolárovo (okres Komárno)
 • Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s týždenným a celoročným pobytom, Maňa (okres Nové Zámky)
 • Friesland Slovensko, a. s. v likvidácii, Nitra (okres Nitra)
 • Galéria umenia v Nových Zámkoch (okres Nové Zámky)
 • Imrich Boroš – INTERNATIONAL TRANSPORT, Tvrdošovce (okres Nové Zámky)
 • JRD Šurany (okres Nové Zámky)
 • JUDr. Edita Šupová, súdny exekútor, Nitra (okres Nitra)
 • KB Building, s. r. o., Nitra (okres Nitra)
 • KLEIN &Co, s. r. o., Hontianska Vrbica (okres Levice)
 • Kredit Balart reality, s. r. o., Nitra (okres Nitra)
 • LevHydina, s. r. o., Levice (okres Levice)
 • M&F Radiátorovňa, s. r. o., Nitra (okres Nitra)
 • Mestský úrad Nové Zámky (okres Nové Zámky)
 • Nitrans, s. r. o., Nitra (okres Nitra)
 • NOVOGAL, a. s., Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky)
 • Novokalt, s. r. o., Nové Zámky (okres Nové Zámky)
 • Nový Calex, a. s., Zlaté Moravce (okres Zlaté Moravce)
 • Obec Nová Vieska (okres Nové Zámky)
 • Opravovne poľnohospodárskych strojov, s. r. o., Vráble (okres Nitra)
 • PD Andovce (okres Nové Zámky)
 • PD Dolná Seč (okres Levice)
 • PD Keť (okres Levice)
 • PD Pozba (okres Nové Zámky)
 • Persoli, s. r. o., Štúrovo (okres Nové Zámky)
 • Polnex, s. r. o., Vráble (okres Nitra)
 • Poľnohospodárske družstvo Podhájska – Radava (okres Nové Zámky)
 • PVOD Bruty (okres Nové Zámky)
 • PVOD Vlčany (okreš Šaľa)
 • RODOS NR, s. r. o. „v konkurze“, Nitra (okres Nitra)
 • ROS Trading, s. r. o., Nitra (okres Nitra)
 • Stanislav Gernát, Levice (okres Levice)
 • Stredná odborná škola, Nové Zámky (okres Nové Zámky)
 • Školské hospodárstvo Topoľčany (okres Topoľčany)
 • Školské hospodárstvo, Komárno (okres Komárno)
 • Školské hospodárstvo, Zlaté Moravce (okres Zlaté Moravce)
 • Termálne kúpalisko Podhájska, s. r. o. (okres Nové Zámky)
 • TOPPARKET, spol. s r. o., Topoľčianky (okres Zlaté Moravce)
 • TOPRENT, s. r. o., Topoľčany (okres Topoľčany)
 • Tracius, s. r. o., Topoľčianky (okres Zlaté Moravce)
 • Vinárstvo Vinanza, a. s., Vráble (okres Nitra)
 • Základná škola – maďarská, Tvrdošovce (okres Nové Zámky)
 • Základná škola – slovenská, Tvrdošovce (okres Nové Zámky)
 • Základná škola Gergelya Czuczora, Nové Zámky (okres Nové Zámky)
 • Základná škola s materskou školou, Bánov (okres Nové Zámky)
 • Základná škola s VJM Adolfa Majthényiho, Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky)
 • Základná škola, Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky)
 • Združená stredná škola hot. služieb a obch., Nové Zámky (okres Nové Zámky)
 • PekaStroj, s. r. o., Nitra (okres Nitra)
 • Pharm. Dr. Marián Krcho Lekáreň IRIS, Zlaté Moravce (okres Zlaté Moravce)
 • Avex electronics, s. r. o., Dolný Kubín (okres Dolný Kubín)
 • Bibza, výroba dreveného tovaru, s. r. o., Turčianske Teplice (okres Turčianske Teplice)
 • CEEP, a. s., Žilina (okres Žilina)
 • Govinvest I, s. r. o., Žilina (okres Žilina)
 • Govinvest II, s. r. o., Žilina (okres Žilina)
 • Martino, s. r. o., Ružomberok (okres Ružomberok)
 • MAYTEX, a. s., Liptovský Mikuláš (okres Liptovská Mikuláš)
 • Akadémia vzdelávania, o. z., Žilina (okres Žilina)
 • Atotech SK, s. r. o., Banská Bystrica (okres Banská Bystrica)
 • Elektrik +, s. r. o., Ladomerská Vieska (okres Žiar nad Hronom)
 • Hofatex, s. r. o., Banská Bystrica (okres Banská Bystrica)
 • HTS BB s. r. o., Vlkanová (okres Banská Bystrica)
 • LIAZ, s. r. o., Zvolen (okres Zvolen)
 • Lukon, a. s., Lučenec (okres Lučenec)
 • LUNACO, s. r. o., Lučenec (okres Lučenec)
 • Montáže PSV, a. s., Banská Bystrica (okres Banská Bystrica)
 • Pivovar Urpín BB, s. r. o., Banská Bystrica (okres Banská Bystrica)
 • Pozemné stavby – NOVOPS, s. r. o., Lučenec (okres Lučenec)
 • Slovenské lučobné závody, Hnúšťa (okres Rimavská Sobota)
 • STANEX, s. r. o., Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota)
 • Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n. o., Veľký Krtíš (okres Veľký Krtíš)
 • VK PLUS, s. r. o., Lučenec (okres Lučenec)
 • Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Pliešovce (okres Zvolen)
 • Zlieváreň, a. s. v likvidácii, Hronec (okres Brezno)
 • VOLMAR SLOVAKIA, s. r. o., Banská Bystrica (okres Banská Bystrica)
 • SOŠ obchodu a služieb, Žiar nad Hronom (okres Žiar nad Hronom)
 • Alba Tatry, s. r. o., Poprad (okres Poprad)
 • Geodézia, a. s., Prešov (okres Prešov)
 • Hydrotex, spol. s r. o., Kežmarok (okres Kežmarok)
 • Ladislav Chrenko, CK Horec, Poprad (okres Poprad)
 • Nealko, s. r. o., Veľký Šariš (okres Prešov)
 • Pleta, v. d., Prešov (okres Prešov)
 • Renomal, s. r. o., Poprad (okres Poprad)
 • VES, a. s., Levoča (okres Levoča)
 • Vojenské lesy a majetky SR, š. p. o. z. Kežmarok (okres Kežmarok)
 • Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Kamenica nad Cirochou (okres Humenné)
 • Agropodnik, družstvo, Trebišov (okres Trebišov)
 • Arcen, s. r. o., Košice (okres Košice)
 • Eurovia – Kameňolomy, s. r. o., Košice (okres Košice)
 • Eurovia – Services, s. r. o., Košice (okres Košice)
 • Eurovia SK, a. s., Košice (okres Košice)
 • Ján Kmeť – SONaP Sečovce (okres Trebišov)
 • Jozef Golmic, súkromný podnikateľ, Trnava pri Laborci (okres Michalovce)
 • Magnus, s. r. o., Košice (okres Košice)
 • Mäso-Východ, a. s., Košice (okres Košice)
 • PD „Nová cesta“ v Jamníku (okres Spišská Nová Ves)
 • Rapax, a. s., Košice (okres Košice)
 • SAS Slovensko, Košice (okres Košice)
 • Semenár Spišské Vlachy, a. s. (okres Spišská Nová Ves)
 • STAVA-KE, s. r. o., Košice (okres Košice)
 • Strojtrend, s. r. o., Košice (okres Košice)
 • Treco, a. s., Trebišov (okres Trebišov)
 • Tvarožek, a. s., Košice (okres Košice)